Home
STK VIETINBANK
Tổng cộng có 13 STK
STT SỐ TK LOẠI TK GIÁ BÁN KHO MUA
1 105696999999 STK LỤC QUÝ 38.900.000 VNĐ Lộc Phát
2 102817369999 STK TỨ QUÝ 4.500.000 VNĐ Tứ Quý
3 102828538888 STK TỨ QUÝ 4.500.000 VNĐ Tứ Quý
4 101865938888 STK TỨ QUÝ 4.500.000 VNĐ Tứ Quý
5 101810318888 STK TỨ QUÝ 4.500.000 VNĐ Tứ Quý
6 103839619999 STK TỨ QUÝ 4.500.000 VNĐ Tứ Quý
7 101892239999 STK TỨ QUÝ 4.500.000 VNĐ Tứ Quý
8 102852169999 STK TỨ QUÝ 4.500.000 VNĐ Tứ Quý
9 102830809999 STK TỨ QUÝ 4.500.000 VNĐ Tứ Quý
10 102830139999 STK TỨ QUÝ 4.500.000 VNĐ Tứ Quý
11 100850716789 STK SẢNH TIẾN 3.400.000 VNĐ Số Đẹp
12 100850986789 STK SẢNH TIẾN 3.400.000 VNĐ Số Đẹp
13 100850386789 STK SẢNH TIẾN 3.400.000 VNĐ Lộc Phát